Home Order software Download free demos Noproblemsoft partners Contact information Interesting links
    
English  Serbian

Programi:
Practice billing software
Zubna ordinacija
Computer shop management software
Kompjuterska radnja
Billing management software for restaurants and cafes
Cafe
Kontakt
Download
Naručivanje
Pitanja&Odgovori
Partneri

PREVEDITE STRANU
sa Google.
 
Translator
srpsko-engleski, englesko-srpski prevodilac i rečnik
   Translator
UVOD

   Težnja za automatizmom u potpunom prevođenju zadatog teksta sa jednog jezika na drugi stara je verovatno kao i pojava prvih pisanih dokumenata. Kada kažemo potpuno prevođenje mislimo na prevođenje svake reči posebno, otkrivanje i prevođenje fraza ukolike se pojave, kao i izmenu oblika i redosleda reči u skladu sa sintaksnim, semantičkim i gramatičkim pravilima jezika.
   Pojava i razvoj računarskih sistema ponovo je podstakla i olakšala realizaciju ove ideje, iako je veoma očigledno da je obavljanje ovog posla od strane računara veliki korak ka razvoju veštačke inteligencije, i cilj do koga se neće tako lako doći.
   Ukoliko bi se zadržali samo na prevođenju reči i fraza, što je veoma olakšavajuća okolnost, dobili bi program, translator, u kojem je ljudski faktor u prevođenju prilično umanjen. Ovaj program bi, naime, za svaku reč iz teksta ponudio odgovarajuće prevode i pritom po nekom kriterijumu favorizovao neki od njih, uz mogućnost izbora nekog drugog prevoda od strane korisnika. Program bi takođe nudio prevode fraza i slengova, kao i drugih tvorevina koje se sastoje od više reči, a sve u skladu sa bogatstvom priručne baze podataka.
   Iz svega navedenog očigledno je da je, uz postojanje odgovarajućeg i što lakšeg interfejsa prema korisniku, glavni preduslov za rad ovog sistema veoma bogata baza podataka koja bi se vremenom dopunjavala i usmeravala ka što boljem prevođenju. Glavna ideja je upisivanje u bazu neke vrste statističkih podataka o korišćenju reči pri prevodu prilikom svakog rada sa translatorom. Ovakav metod zadovoljio bi navedenu potrebu o razvoju određenog vida učenja tj. veštačke inteligencije.

   Program je zamišljen tako da, što je moguće jednostavnijim interfejsom, u potpunosti odvoji korisnika od samog procesa pretraživanja baze, izbora odgovarajućeg prevoda i pamćenja statističkih podataka o korišćenju reči. Osnovne funkcije sistema su:
- klasičan rečnik
- lako dopunjavanje baze novim rečima
- prevođenje fraza i drugih tvorevina od više reči
- favorizovanje određene reči prilikom prevođenja
- povećanje kvaliteta prevoda na osnovnu statističkih podataka iz ranijih prevođenja

OPIS MOGUĆNOSTI PROGRAMA

   Translator je kompjuterski prevodilac koji omogućuje prevodjenje engleskog teksta na srpski ili srpskog teksta na engleski. Ima bogatu bazu srpskih ili engleskih reči tako da je prilagodjen za prevodjenje tekst, help, internet ili skeniranih dokumenata iz mnogih oblasti. Translator prevodi tekst tako što posebno analizira rečenicu po rečenicu od velikog slova do interpukcijskog znaka. Pri tome koristi odredjena pravila ugradjenog softvera tako da sa velikom tačnošću može da prevodi cele rečenice ili fraze.

   Ekranski prikaz prevodjenja je odlično prilagodjen tako što se u gornjem prozoru prikazuje učitan ili otkucan tekst za prevodjenje, a u donjem prozoru se prikazuje prevedeni tekst. U prevedenom tekstu vizuelno (različitih boja) su označene: potpuno prevedena reč, rečenica ili fraza, reč sa više alternativnih prevoda, približno prevedena reč ili neprevedena reč. Time je omogućeno veoma lako uočavanje kvaliteta prevoda. Prevedeni tekst upotpunosti prati izgled i pasuse učitanog teksta koji se prevodi. Ukoliko postoji potreba, prevedeni tekst se može brzo i lako korigovati klikom na reč sa više alternativnih prevoda koja će se automatski zameniti onom reči koja se odabere u ponudjenom padajućem meniju.

   Ako se u prevedenom tekstu prikaže neprevedena reč, tada se može aktivirati Opcija prevodjenja teksta sa približnom reči ili se njen prevod može veoma lako dodati postojećoj bazi klikom na Rečnik.

   Omogućeno je neograničeno dodavanje novih fraza ili reči. Kompletan prevedeni tekst može se snimiti u odgovarajući fajl direktno iz Translatora ili kopirati, pa putem opcije Paste prebaciti u željeni fajl. Komande u Translatoru mogu biti prikazane na Engleskom ili Srpskom jeziku, tako da ga vema efikasno mogu upotrebljavati korisnici oba govornog jezika.

PREVOD TEKSTA

   Forma za tekst omogucuje da ucitate tekst (sa diska ili clipboarda ) u poseban editor, iz kog Vam program prevodi ceo tekst, za svaku rec prikazuje sve prevode, tako da Vi možete na vrlo jednostavan nacin, izborom odgovarajućih prevoda, (samo kliknete misem na zeljeni prevod reči, i reč se ispiše u editoru ispod), dobijate prevedenu rečenicu. I ova opcija moze raditi automatski, dakle čim obeležite pasus (iz neke spoljne aplikacije) i kliknete na Copy program se pojavljuje sa ubacenim tekstom i pocinje prevod teksta.

HELP

   Program poseduje uputstvo za koriscenje u HTML formatu, gde su opisane sve opcije programa.

copyright © noproblemsoft 2001-2009. all rights reserved.